Allmänna villkor

Genom att du bokar och köper kurser eller tjänster via Ekonomisk PT Kicki Westerberg, binder du dig till följande villkor:

1. Betalning för kurser och vissa tjänster sker i förskott via Teachable. Vill du ha specificerat kvitto på din betalning skickar du ditt namn, ditt företags namn, adress och organisationsnummer i ett e-postmeddelande till [email protected]. Har du valt att delbetala en kurs så måste kursen betalas till fullo även om du väljer att avbryta kursen tidigare än den kurstid som gäller för kursen.

2. Alla bokningar och betalningar är bindande med undantaget av punkt nummer sex (6) på denna sida eller vid sjukdom/skada där intyg av läkare kan ges eller motsvarande.

3. Vi förbehåller oss rätten att ändra och att ställa in event, föreläsningar och tjänster, ändra på datum och tider på grund av exempelvis sjukdom. Sker detta så meddelas deltagarna/kunderna via uppgiven e-postadress vid dennes bokning.

4. Kicki Westerberg ansvarar inte under några omständigheter för sjukdom, skador, ej uppnådda resultat eller dylikt i samband med deltagande i kurser eller vid köp av tjänster.

5. Vi sparar den information som du uppger vid anmälan. Om du av någon anledning har problem med detta ber vi dig kontakta oss.

6. Vi kan avböja din bokning av en kurs eller tjänst hos oss om Kicki Westerberg anser att vi inte matchar varandra eller av annan orsak. Om det skulle hända får du hela den förskottsbetalda summan tillbaka. Det kan dock dröja upp emot en vecka innan du ser pengarna på ditt konto.

7. Vi kan komma att fotografera, spela in ljud samt filma under kurser och konsultationer. Dessa kan komma att användas vid marknadsföring av mina kurser och tjänster. Vill du inte förekomma på några bilder, höras i en ljudfil eller synas på filmer ber vi dig meddela oss detta via mail till [email protected]

8. Eventuella tvister sker i svensk rättegång och enligt svensk lag.

Senast uppdaterad: Maj 2018

Åter till https://kickiwesterberg.se/